'Bezoekuur' van Harry Mulisch
Toneelgroep Proskenion speelt dit seizoen het toneelstuk Bezoekuur van Harry Mulisch. Een bewerking van één van zijn minder bekende romans? Neen, origineel toneelwerk dat Mulisch in 1974 publiceerde, geschreven voor de toneelvernieuwers in Amsterdam. Mulisch schreef dit stuk vanuit zijn ervaringen bij het sterven van zijn vader. Hij schreef hierover ook in de bundel Voer voor Psychologen. In Bezoekuur volgen we gedurende drie dagen de gebeurtenissen in een ziekenhuiskamer. Vanaf het begin herkent men de schrijver van "De ontdekking van de hemel". Realiteit en mythe lopen voortdurend door elkaar heen. De grenzen van het menselijk bestaan worden verkend. Muziek en oude mythische figuren spelen gaandeweg een steeds grotere rol. Tegelijk speelt de strijd tussen cynisme en droom, waarbij ieder uiteindelijk zelf zijn keuze moet maken.

Dit alles gebeurt met een grote dosis humor en met voortdurend verrassende wendingen in het voorspelbare gebeuren. In het stuk worden deze humor en verrassing naar boven gehaald, zodat het stuk uitermate boeiend wordt. Proskenion heeft weer hard gewerkt aan deze voorstelling en is er van overtuigd dat het ook nu weer amateurtoneel brengt van hoog niveau. Voor de trouwe bezoekers weer een heel ander stuk dan de voorgaande jaren.

Er wordt gespeeld op de oude vertrouwde locatie van Café De Oude Sint Joris, waar op zich reeds kunst en mystiek verweven worden met de alledaagse realiteit. Het decor wordt weer verzorgd door De Boei, die zijn beste beentje voorzet voor de 'special effects' waar dit stuk om vraagt.