'Het Terras' van Jean-Claude Carrière
Regie: Suus Willemse


Dit seizoen speelt toneelgroep Proskenion het stuk "Het terras" van de Franse schrijver Jean-Claude Carrière. Hij schreef wel zeventig filmscripts, waaronder dat van "De ondraaglijke lichtheid van het bestaan". Daarnaast schreef hij ook toneelstukken over bizarre daden van gewone mensen. Eén daarvan is 'Het Terras', over dubbellevens en mislukkingen in de liefde. Op het eerste gezicht een luchtige komedie. De luchtigheid blijft aanwezig gedurende het hele stuk, maar geleidelijk duiken meer en meer absurde trekjes op die de weg wijzen naar de dramatische ondergrond van de komedie die deze mensen met elkaar spelen. Als in een klassiek drama is er eenheid van tijd (een middag) en plaats (de woonkamer van een appartement) en spelen de dramatische gebeurtenissen zich af buiten het zicht van de toeschouwers (op het terras). Waar het eigenlijk om draait horen we in de woorden van Astruc: "Er is een scheiding ontstaan tussen de huizen en de mensen…Wij zijn er om uit elkaar te gaan, om ruzie met elkaar te maken, om een vrijkomend appartement te bezichtigen,…maar de toekomst is aan de zwervers." Het gaat over eenzame, ongelukkige mensen, die een dubbelleven leiden om hun mislukkingen te maskeren. Allen zijn op zoek; ontheemden doen zich anders voor dan ze zijn. Zij hunkeren naar liefde, maar ruilen met het grootste gemak van minnaar.Rolverdeling:

 • Madeleine, de vrouw
 • Etienne, de man
 • makelaar
 • generaalsvrouw
 • mijnheer Astruc
 • Maurice
 • generaal
 • José Jansen
 • Leo Verhagen
 • Loes Schinning
 • Jac Henneman
 • Jef De Schepper
 • Theo Verhagen
 • Jo Vriens • Productie
 • Ontwerp decor
 • Uitvoering decor
 • Publiciteit
 • Grafische vormgeving
 • Jac Henneman
 • Suus Willemse en Theo Verhagen
 • Stichting De Boei
 • Jef De Schepper
 • Rolf van Dulm en Druk PreVision
voorstelling proskenion het terras