'YOLO'
Toneelstuk 2017

Toneelstuk 2017

We speelden dit seizoen een stuk dat onze regisseur Michel Verdaasdonk zelf geschreven had: YOLO.

Kent u dat, YOLO ? You Only Live Once. Een jongerenslogan die echter ook voor ouderen geldt.

Een bejaard echtpaar komt in de problemen en moet volgens de deskundigen naar een verzorgingshuis. Ze willen echter hun leven in eigen hand houden en gaan op zoek naar een alternatief. Een zeer actueel thema in een tijd dat de overheid zich terugtrekt uit de ouderenzorg en mensen dus meer kunnen en moeten regelen. Dat valt dikwijls niet mee.

In dit stuk komen de ouderen uit onze groep volop aan hun trekken. Jac Henneman speelt nog eens de hoofdrol. Voor de laatste keer. Na zoveel jaar spelen in Proskenion wil hij er nu echt mee ophouden. Als je hem nog eens wil zien spelen, dan moet je nu komen kijken. Zijdelings komt ook de vreemdelingenkwestie aan de orde, maar anders dan je zou verwachten. Zo zie je dat Proskenion stilaan een internationaal gezelschap wordt.

Het was een stuk vol beweging. Dat gold ook voor het publiek, dat tweemaal moest verkassen. Dat werd zeer op prijs gesteld: een aparte ervaring om in de grote ruimte van Club-C met de spelers van de ene ruimte naar de andere te gaan. Ook de mix van ernst en humor werd zeer op prijs gesteld.

Bekijk onze Flyer (.pdf)